Privacy Policy

Sulawesi Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Sulawesi Travel houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

 

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze        worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van uw reis.

 

ALGEMEEN

Sulawesi Travel gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Sulawesi Travel stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde URL, IP-nummer, tijdstip, HTTP-referer-URL (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk IP-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Sulawesi Travel registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

 

WEB-BEZOEK

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvraging in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

 

GOOGLE ANALYTICS

Sulawesi Travel kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Sulawesi Travel te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

CONTACTFORMULIEREN EN E-MAIL

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze website invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Sulawesi Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

Administratieve doeleinde:

Het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld uw offerteaanvraag of uitvoering van uw reis).

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Sulawesi Travel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Voornamen volgens paspoort;

Achternaam volgens paspoort;

Geslacht;

Geboortedatum;

Telefoonnummer;

E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de looptijd van de overeenkomst (offerteaanvraag / uitvoering van uw reis) en daarna ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het boeken van uw vliegreis.
  • Het boeken van uw accommodaties.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht.

 

VRAGEN

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een mail naar adil@sulawesi-travel.nl of gebruik de gegevens op de contactpagina van onze website.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Laatste update: 01 december 2022.

 

 

 

Gerelateerde Afbeeldingen: